The Philippines: A Century Hence -In honor of our national hero’s day (Ang Pilipinas sa ika-gatusan ka tuig)

Ang sinulat ni Jose Rizal nga The Philippines: A Century Hence nagpakita og usa ka liberal nga panglantaw ni Jose P. Rizal kon unsa ang Pilipinas sa ika-gatusan ka tuig niini. Dayag og tataw kaayo ang mga ideya nga mamahimong dangatan sa minahal natong nasud og kini pwede nga; (1) ang Pilipinas magpabiling ginsakpan sa Espanya apan magkamaayo ang buot niini sa iyang mga mansakopay; (2) putlon sa Pilipinas ang kon unsa nga nagkaw-it niini sa iyang mga mansakopay pinaagi sa usa ka bayolente nga paagi; (3) o kondili man mamahimo kitang ginsakpan sa lain nga nasud. Continue reading

Advertisement

The New Media

Try to google “journalist killings” and the first entry you’ll see is the Philippine Maguindanao massacre. Google is known to be the most famous search engine in the internet and anyone who would be interested to type journalist or killings would always end up knowing the incident that took place in the country. Continue reading