The Philippines: A Century Hence -In honor of our national hero’s day (Ang Pilipinas sa ika-gatusan ka tuig)

Ang sinulat ni Jose Rizal nga The Philippines: A Century Hence nagpakita og usa ka liberal nga panglantaw ni Jose P. Rizal kon unsa ang Pilipinas sa ika-gatusan ka tuig niini. Dayag og tataw kaayo ang mga ideya nga mamahimong dangatan sa minahal natong nasud og kini pwede nga; (1) ang Pilipinas magpabiling ginsakpan sa Espanya apan magkamaayo ang buot niini sa iyang mga mansakopay; (2) putlon sa Pilipinas ang kon unsa nga nagkaw-it niini sa iyang mga mansakopay pinaagi sa usa ka bayolente nga paagi; (3) o kondili man mamahimo kitang ginsakpan sa lain nga nasud. Continue reading